Juli
301900Vevlingestrand, Bollnäs
311800Hjälmargården, Läppe

Augusti
011800Lista församling
021900Bolmsö kyrka
031900Bodafors kyrka
041900Karin & Karl-Gunnar Larssons gård, Långlöt, Öland
051800Kristvalla kyrka
061900Kröngården, Vimmerby
071730Åsgårdarna, Säter